سفارش تبلیغ
صبا
اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

محسن رضائی با دو پهلو حرف زدن قصد میانجیگری بین مردم و دولت ، ره

پنج شنبه 88/3/28 11:16 عصر| رهبر | دیدگاه

محسن رضائی در گفتگوی خبری امشب(28/3/88)--- آیا با دو پهلو حرف زدن و گفتن اینکه دولت افراط کرده و باید کوتاه بیاید (که دارد می آید) مردم به سمت آشتی با نظام و دولت برود و از خواسته خود کوتاه بیاید چون شورای نگهبان از دولت حمایت نخواهد کرد و رهبری تاکید کرده که با عدالت به این موضوع برخورد شود ، مسئله حل خواهد شد ، اولا اگر تقلبی شده (که شده) باید مرتکبین آن مجازات شوند و از همه مردم عذر خواهی شود. محسن رضائی:کسانی که چاپلوسی رهبر را می کنند و اخبار غلط می دهند اینها حقیقت را کتمان می کنند در حالیکه دانش جعفری نماینده من در گفتگوی با رهبر با صراحت و شجاعت حقیقت را به رهبر گفت-- حالا یک سوال رهبر که شخص اول مملکت هست چرا باید افراد چاپلوس به آن اخبار غلط و نادرست بدهند مگر نه اینطور هست که رهبر لایه های مهم و معتبر اطلاعاتی در اختیار ایشان می باشد چرا باید اینطور باشد که عده ای به او اخبار غلط بدهند؟؟؟ مگر چه کسانی به رهبر گزارش می دهند؟