سفارش تبلیغ
صبا
اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

آیا گفتن آمار و گزارشات خلاف واقع به مردم، دروغ نیست ؟

جمعه 88/3/22 7:22 عصر| | دیدگاه

 کلّ الکذب یکتب على ابن آدم إلّا ثلاث: الرّجل یکذب فی الحرب فإنّ الحرب خدعة، و الرّجل یکذب المرأة فیرضیها، و الرّجل یکذب بین إثنین لیصلح بینهما.

همه دروغها بر فرزند آدم ثبت شود مگر سه دروغ مرد در جنگ دروغ گوید که جنگ خدعه کردن است و مرد به زن دروغ گوید که او را خشنود کند و مرد با دو کس دروغ گوید که میانشان اصلاح دهد.

نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص     612   

إذا حدّث کذب، و إذا وعد أخلف، و إذا ائتمن خان.

منافق سه نشان دارد وقتى سخن کند دروغ گوید و چون وعده دهد تخلف کند و چون امینش شمارند خیانت کند.

نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص     635   

خب همانطور که می دانید و شارع مقدس هم در قرآن و روایات بدان اشاره کرده است قبح دروغ می باشد که در بعضی جا بخاطر مصالحی دروغ قبح ندارد ، که در این باره که آیا دروغ قبح آن ذاتی است یا خیر بیان این موضوع را به وقت دیگر می سپاریم .

 آنچه که بنده در این مقال قصد بیان آن را دارم این است که آیا بالا و پایین کردن آمار ، گزارش غلط و دروغ به مردم دادن ، کارهای انجام نشده را انجام داده شده قلمداد کردن ، کارهای که در دول گذشته شروع شده را به نام دولت خود شروع و پایان دادن ، دانشجویان ستاره دار را در دولت خود انکار کردن، روزنامه و نشریات تعطیل شده را انکار کردن ... و قس الی هذا ،  آیا همه اینها بخاطر مصالح مردم و مسلمین بوده که چنین به دروغ بیان شده است ،  یا اینکه غرضی دیگر در آن نهفته بوده  که برای همه مردم شریف ایران آشکار و هویداست .

 مردم عزیز شما خود قضاوت کنید!!!!؟؟؟؟