سفارش تبلیغ
صبا
اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

رای سبز من به میر حسین

جمعه 88/3/22 9:58 صبح| | دیدگاه

موسوی عزیز امروز صبح جزو اولین کسانی بودم که پای صندوق رای رفتم تو با رای به کاندیدای محبوبم(میرحسین) این نهال سبز صداقت و شرافت را برای تنومند شدن آن آبیاری کرده باشم .امیدوارم که این رای سبز من در ساختن فردای عاری از دروغ و تهمت برای ایران اسلامی با ریاست جمهوری عزیزم: جناب میرحسین موسوی کمکی کرده باشد .

به امید آن روز