سفارش تبلیغ
صبا
اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

خط زدن مشق دانشجو

پنج شنبه 87/1/15 9:26 عصر| فرهنگ و اندیشه | دیدگاه

به اعتقاد اکثر کارشناسان آموزشی یکی از مهم ترین کارکردهای پایان نامه های دانشجویی ایجاد تفکر و خلاقیت پژوهشی برای دانشجویان است. پایان نامه های دانشجویی برای ورود دانشجویان به عرصه تحقیق و پژوهش انگیزه فراهم می کند و موجب می شود دانشجویان درعرصه تحقیقات فردی و گروهی بیش از پیش به موفقیت دست پیدا کنند.
با این همه در سال های اخیر در دانشگاه های کشور شاهد نوعی هرج و مرج در زمینه تدوین پایان نامه های دانشجویی از سوی دانشجویان هستیم. به طوری که برخی از دانشجویان به علت های گوناگون از جمله اشتغال همزمان با تحصیل، درک ضعیف آنان از تحقیق و پژوهش و نبود استاد راهنمای مسلط در طول تدوین پایان نامه تحصیلی به کپی برداری و خرید پایان نامه می پردازند. این امر موجب شده است نظام آموزشی کشور دچار نوعی بی تحرکی در زمینه تحقیقات شود و در نتیجه فارغ التحصیلانی تحویل جامعه دهد که درک صحیحی از نوع رشته خود نداشته باشند.
ادامه مطلب...